Vázsonykő: Élő történelem a Balaton és Bakony határán

 

Támogatók:

Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023

Pályázati kód: OC-MUV/3-2021/357004 – 4 M Ft értékben

Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjei 6,5 M Ft értékben

 

Historia est magistra vitae” – tartja a mondás, vagyis a történelem az élet tanítómestere. Ez lebegett annak a három 30 év alatti fiatalnak a szeme előtt, akik megálmodták Vázsonykő projektet.

A programsorozat Magyarország Dunántúl régiójában, Európa 2023-as Kulturális Fővárosától, Veszprémtől 20 km-re fekvő Nagyvázsonyban került és kerül megrendezésre, s középpontjában egy, a közösségi régészet elvei szerint lefolytatott régészeti ásatás és egy történelmi, helytörténet előadássorozat áll.

Nagyvázsonyról – régi nevén Vázsonykőről, melyről a projekt is a nevét kapta – fontos tudni, hogy múltja maga az európai történelem: rómaiak, szlávok, germánok és természetesen a magyarok ősei is éltek a környéken. Az 1800 fős falucskában a kulturális párbeszédnek évszázados kultúrája alakult ki: a faluban a magyarság mellett jelentős számú német (a 20. század elejéig többség!), zsidó, roma, sőt horvát is élt. A falu átvészelte a 20. század minden viharát, s annak második felében a szovjet megszállás alatt egy kisebb európai oázis alakult ki: a Balaton mellett a nagyvázsonyi lovasjátékok jelentették a nyugat és kelet közötti kapcsolatot sokak számára.

Ezen a történelmi alapon indult útjára a Vázsonykő programsorozat is. Az első etap 2022 márciusában vette kezdetét egy előadással, amelyet a falu kultúráját felvirágoztató Zichy család leszármazottai tartottak. Az ekkor kitört orosz-ukrán háborúra tekintettel, az előadással egyidejűleg gyűjtés indult a háborús menekültek megsegítésére is, melyet az előadás másnapján sikerült eljuttatni a kijelölt szervezetnek.

 

 

A zárt térben tartott előadást ezután interaktív, több nyelvű idegenvezetések követték, melyek során bemutatásra került Nagyvázsony története – úgy, hogy közben párhuzamosan európai történelmi példák is előkerültek.

Az interaktív idegenvezetések mindenki számára ingyenesen hozzáférhetőek, s céljuk egy kis település történetén keresztül Magyarország, a régió, s Európa történetének a 21. század szemüvegén keresztül. Az idegenvezetések során 21. századi kérdésekre adott történelmi válaszok is szóba kerülnek. Ilyen például környezetvédelmi szempontból a 18. századi erdőirtást követő fásítás, a 19. századi járványokra adott sikeres válaszok (fejlett egészségügyi ellátás), kisebbségek és többség közötti párbeszéd (virágzó német, zsidó és roma kultúra), a háborús helyzetek, és a kisebbségek üldözései (holokauszt, német kitelepítés).

 

 

Nagy öröm számunkra, hogy az idegenvezetéseken és előadásokon minden korosztály kivétel nélkül képviseli magát: fiatal gyermekek családjukkal, kamaszok s idősek egyaránt részt vesznek ezeken az alkalmakon, melyeken a hátrányos helyzetű csoportok (testi fogyatékosság) számára igyekszünk akadálymentes lehetőséget biztosítani a részvételre. Fontos megjegyezni, hogy ezeken az alkalmakon rendszeresen részt vesznek hazánkban tartózkodó külföldi személyek, s mára az angol mellett olasz, s néha francia és német nyelvű idegenvezetések is vannak, tekintettel a résztvevők nemzetiségi összetételére.

A programsorozat középpontjában egy, a közösségi régészet elvei szerint lefolytatott ásatás áll. A közösségi régészet a gyakorlatban azt jelenti, hogy a feltárás hivatásos régészek felügyeletével és irányításával laikusok által zajlik. A Vázsonykő projekt még ezen is változtatni szeretett volna egy kicsit: az ásatásban résztvevők nem mások, mint nemzetközi önkéntesek. Az első ásatás 2022. augusztus 22-től 2022. szeptember 28-ig tartott, s azon 16 ország 30 önkéntese vett részt Finnországtól Görögországig és Lettországtól Portugáliáig szó szerint fél Európa képviseltette magát.

 

 

Az ásatás középpontjában Nagyvázsony helytörténetének közelebbi megismerése, valamint Kinizsi Pál jeltelen sírban lévő maradványainak fellelése áll. Kinizsi Pál Magyarországon és a szomszédos országokban elismert hadvezér, akinek katonai szerepe mellett kulturális szerepe is maradandó. Kinizsi alapította meg a nagyvázsonyi pálos kolostort, amelyre a római pápa adott búcsújárási jogot. A kolostor rövid, 70 éves feltárása alatt a magyar, sőt, európai kultúra kis ékköve volt. Négy fontos kódex készült a falai között, melyek a mai napig összeurópai kulturális kincsnek számítanak.

A feltárás, valamint az azt kísérő programok – tematikus idegenvezetések – során az önkéntesek közelebbről is megismerik a történelmet, s szakemberek segítségével interaktív módon részt vehetnek annak értelmezésében. Fontos kiemelni, hogy a közös munka korábban konfliktusban álló nemzetek fiataljait is összehozza, Erre kiváló példa, hogy az Oszmán Birodalom ellen harcoló magyar hadvezér maradványait a korabeli oszmán seregben szép számmal részt vevő albán nemzet fiataljai is keresték.

 

 

 

Az ásatás mindenki számára ingyenesen látogatható, sőt, amennyiben a kutatóárkokban hely van, abban az egyes érdeklődő részt is vehet. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy kivétel nélkül minden korosztály érdeklődik iránta. A feltárás egyik leghasznosabb tagja például egy 8 éves helyi fiatal, Simon Péter volt.

A feltárás nemzetközisége által a magyar vidék lakói kóstolhatnak bele az „európaiság” gyakorlatába – nagy sikerrel. Az önkéntesek és a környékbeli érdeklődők között nagyon sok hasznos párbeszéd bontakozott ki történelem és kultúra kérdéskörében.

A Vázsonykő projekt tehát híd szeretne lenni. Híd a jelen és régmúlt között a feltárás, kutatások és idegenvezetés által. Híd a korosztályok között, a rendezvényeken ugyanis minden korosztály kivétel nélkül részt vehet, s részt is vesz. De ami a fontosabb: híd az európai államok fiataljai között. A fiatalok a rendezvénysorozat keretében szabadon ismerhetik meg egymást, a másik kultúráját, szokásait. Mindezt úgy, hogy az előadások, idegenvezetés és régészeti feltárás alatt megismerik Európa történetének egy szeletét, s ezen a kis szeleten keresztül kicsiben egész Európát. Azt az Európát, melynek ők is mind részesei. A történelem ugyanis az élet tanítómestere, s sosem késő tanulni – főleg európai szinten.

A régészeti feltárás alatt 2022. szeptember 5-án Aigen Jenő mesélt Kinizsi életéről és mutatta be Kinizsiről szóló művét a nagyvázsonyi Szent István templomban.

 

 

Október 30-án történelmi sétán vehettünk részt, ahol a Todesco családról kaptunk ismereteket, megnéztük a Zichy család utolsó időszakban lakott házát. A temetőben gyertyát gyújtottunk Németh Gábor plébános sírjánál, aki Nagyvázsony történetét is írta, Vázsonyi Varga Béla sírjánál, aki szintén Kinizsi histórisa volt, majd kimentünk a Pálos Kolostorhoz, ahol Horváth Márk és Kinizsi Pál síremlékénél gyújtottunk gyertyát és emlékeztünk meg róluk.

December 17-én a Lackó Dezső Múzeum és Pázmány Péter Egyetem régészei bemutatták az ásatás eredményeit.

 

December 1-én közösségi régészetünk az Év Önkéntes projektje lett, amit az Önkéntes Központ Alapítványtól kapott az egyesület.

 

 

Az EKF és az Erasmus+ ESC program megvalósult programunk igazán mérföldkő volt egyesületünk életében. Nemcsak a helyi, megyei, hanem nemzeti sajtó is felfigyelt kezdeményezésünkre. Nyomtatott és online hírekbe kerültünkbe.

 

2023-as évben folytatjuk az ásatást 1% felajánlásokból, adományból és továbbra is Európai Szolidaritási Testület  támogatásával valósul meg.

Örömmel fogadjuk az 1%. Technikai számunk: 18926198-1-19

Adományokat: 73200017 – 10002371 Közleménybe kérjük írják be Kinizsi ásatás

Köszönjük!