MY EARTH

A „MY EARTH” projektünk rövid leírása, melyben 6 ország vett részt 2 kontinensről

A MY EARTH projekt dinamikus hálózatot hozott létre három európai és három latin-amerikai partner között, amelyen keresztül a szociális és szolidaritási gazdaság fogalma, és különösen az ökoturizmuson és a nem hagyományos sportokon alapuló vállalkozói szellem átkerült Latin-Amerikából Európába. A hálózat megosztja a szolidaritási turizmus legjobb gyakorlatait magán a hálózaton belül, a résztvevő szervezeteken belül és a helyi közösségek között.

Argentína:

A projekt szerves részét képezték az jobshadowing-ok, a tanulmányutak és az ifjúsági cserék, amelyek mind a munkalehetőséget kereső fiatalok, mind az ifjúságsegítők igényeit kielégítették, akik tapasztalatot akartak szerezni ezzel a szolidaritási gazdasági megközelítéssel.

Az európai partnerek az ifjúsági munka és a befogadási politikák terén szerzett hosszú tapasztalatukkal járultak hozzá a projekt sikeréhez.

 

Partner Országok

Latin-Amerika: Argentína, Paraguay, Uruguay

Európai Unió: Franciaország, Magyarország, Portugális

Cél

A hátrányos helyzetű fiatalok befogadását szolgáló platform kialakítása a szociális és szolidaritási gazdaság modelljének bevezetésével és alkalmazásával, valamint mobilitásuk és foglalkoztathatóságuk ifjúsági munkán keresztül történő fenntartható módon történő előmozdításával.

Társadalmi vállalkozói szellem előmozdítása az ökoturizmus és a nem hagyományos sportok területén ifjúságsegítők minőségi képzésével és technikai coachingjával, azzal a céllal, hogy a fiatalok foglalkoztathatóságát és önfoglalkoztatási képességét beindítsák vagy erősítsék.

Célkitűzések:

Az ifjúságsegítők kompetenciáinak és a fiatalokkal végzett munkájuk fejlesztése érdekében a szociális gazdasággal kapcsolatos kérdésekben a hátrányos helyzetű fiatalok megerősítése, valamint mobilitásuk és foglalkoztathatóságuk támogatása a projekt során tanult bevált gyakorlatok megosztása szervezeti, helyi és transznacionális szinten a fiatalok szakmai oktatásának és képzésének, valamint a vállalkozói szellem megismerésének támogatása

Lépések

Latin-Amerika Európa Összesen
Kick-Off Megbeszélés Párizsban 3 3 6
Tanulmányút (PT + HU) 9 9 18
Job Shadowing (LA, EU) 9 9 18
Ifjúsági Csere (Latin-Amerika) 16 15 31
Értékelő Találkozó 3 3 6

 

Kick-off találkozó Franciaországban

Tanulmányutak: 5 napos programok Portugáliában és Magyarországon

Job shadowing: 9 ifjúságsegítő Európából és 9 Dél-Amerikából 10 napos programokra.

Ifjúsági csere: 12 fiatal Európából és 12 Latin-Amerikából egy 7 napos ifjúsági csereprogramra, plusz egy-egy vezető.

Értékelő szeminárium: ifjúsági munkások és fiatalok szervezésében az ifjúsági csereprogramok, tanulmányutak, munkakörülmények után – ajánlások megfogalmazása a befogadási gyakorlatok kialakítására.

A projekt minden fő része után 4 hírlevél kidolgozása.

Jó gyakorlatokat és képzési példákat tartalmazó füzet kidolgozása, amely a szociális és szolidaritási turizmus fogalmának bevezetésén keresztül az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem kérdésével foglalkozik.

 

 Hatás

Reményeink szerint ez a projekt pozitív hatással volt  a hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztathatóságára és mobilitására, valamint javította az ifjúsági munkások képzettségét, nem csak a partnerszervezeteken belül, hanem az eredmények, videók és ajánlások terjesztése után sokkal szélesebb hálózatokban is. 

Cimbi: