Kinizsi Pál maradványainak nyomába indulunk

Kandikó Csanád jelentése a hivatalosan is közzétett Kinizsi kutatásról

Hivatalos: Kinizsi Pál maradványainak nyomába indulunk

 

Történelmi lehetőség kapujában állunk! Nemrég érkezett meg a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 rendezvénysorozat keretében benyújtott, „Vázsonykő: élő történelem a Balaton és Bakony határán” elnevezésű pályázat eredménye, mely pozitív híreket tartalmazott.

A projekt fókuszában Kinizsi Pál maradványainak megtalálása, a Szent István-templom temetőjének feltárása, valamint egy „Vázsonykői kerekasztal” nevű rendezvénysorozat megtartása állt. A pályázat elnyerte a zsűri tetszését, így kijelenthetjük: Kinizsi Pál és Vázsony történelmének nyomába eredünk.

Kinizsi Pál holtteste eredetileg a vázsonykői Szent Mihály-kolostorban nyugodott, egészen 1708-ig, mikor is kincskeresők feldúlták a törökverő vitéz tombáját. A fosztogatók a veretlen hadvezér utódjának, Horváth Márknak a sírját sem kímélték, az is az ebek harmincadjára jutott. A sírrablás után a zichi és vasonkeői Zichy család uradalmi tisztje a maradványokat összegyűjtötte, és a nagyvázsonyi Szent István-templom temetőjében temettette újra.

 

Eddig legalább három kutatás indult Kinizsi Pál és Horváth Márk (eredeti) sírhelyének felkutatására, melyet 1959 júniusában az Éri István által vezetett régészcsapat talált meg. A Szent István-templomban történtek feltárások, azonban egyiknek sem volt célja Mátyás kedvenc hadvezérének fellelése. A 2022-ben induló kutatás lehet tehát az első olyan kutatás, amelynek célja, hogy pontot tegyen egy három évszázados rejtély végére, s fellelje Kinizsi Pál és Horváth Márk maradványait.

A régészeti feltárásra a közösségi régészet elvei szerint kerül sor, mely azt jelenti, hogy a hivatásos régészek mellett civilek is közreműködnek majd, melynek része lesz egy kisebb nemzetközi fiatalokból álló csoport is.

A feltárás előreláthatólag augusztus 20-át követően veszi kezdetét, s mintegy szeptember 20-ig fog tartani. Mivel meglehetősen nagy területet kell átfésülni, így szinte bizonyos, hogy több részletben kerül elvégzésre a kutatás. A régészeti projekt egyik vezetője Győrffy-Villám Zsombor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza lesz, a Vázsonykő projektet pedig dr. Kandikó Csanád vezeti.

A Kinizsi-sírkutatás mellett egy négyrészes előadássorozatra is sor kerül a projekt keretében. Az első előadás 2022. március 5-én került megtartásra, s abban a zichi és vásonjeői Zichy család két leszármazottja, dr. Zichy Mihály történész és Zichy Pál, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének az elnöke beszélt a főnemesi család Vázsonyhoz fűződő viszonyáról, valamint dr. Kandikó Csanád mutatta be a família Vázsonykőre kerülésének történetét.

Előreláthatólag május végén, június elején dr. Kandikó Csanád tart előadást Vázsonykő történetéről, a Kinizsi-feltárás kezdetén, a nyár folyamán pedig Aigner Jenő, Kinizsi Pál és Magyar Benigna kiváló monográfusa mutatja be az egyetlen veretlen magyar hadvezérről szóló kutatásainak legújabb eredményeit. November végén pedig a Kinizsi-feltárást végző kutatók mutatják be az addig elért eredményeket.

A régészeti feltárás állásáról a Vázsonykő Facebook-oldalán és blogján, valamint a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület Facebook-oldalán találhatnak naprakész információkat. A feltárás menetét a Vázsonykő vlogján Youtube-on lehet majd nyomon követni.

Szent István templom

Nagyvázsony

 

 

Dr. Kandikó Csanád