Hálózatosodás

Hálózatosodás
Területi együttműködési lehetőségek vidéken

 Hálózatosodás

Területi együttműködési lehetőségek vidéken

 

A  hálózati találkozó első napján, körülbelül 70 ember vett részt 10 országból, amelyek kulturális és/vagy területi kohéziós kérdésekkel foglalkoznak. Az eseményen a következő országok képviselői voltak:

Franciaország:
Luxemburg
Olaszország
Románia
Portugália
Bulgária

Magyarország: A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, mint fogadó szervezet és 17 partner a Nemzeti Művelődési Intézettől (NMI), Regionális Ifjúsági Szervezettől (KÖSZI), Országos Vidékfejlesztési Szervezettől (KIFESZ), Sümegi, Edelényi és Sátoraljaújhelyi Helyi Akciócsoport munkaszervezet vezetők, munkatársaik, közösségfejlesztési szakemberek, értékőrök, ifjúságsegítők ENSZ ifjúság nagykövete, fiatalok…

 

Célunk volt, hogy találkozzunk a festői környezetben fekvő – Nagyvázsonyban, és cseréljünk tapasztalatot a vidéki térségi/területi együttműködésen
A műhelynapon Reményik Sándor: Csendes csodák (Melitskó Saroltának) gyönyörű versével kezdődött, Dr. Tamás Gábor szavalta el, majd Fábry Szabolcs Nagyvázsony polgármestere lelkesítő gondolatokkal nyitotta meg a rendezvényt.
A polgármester beszédében a fiatalságba vetett bizalomra, a nyitottságra, a közös problémamegoldásra buzdított. „Aki nem bízik a fiatalokban, az talán nem bízik a jövőben” – mondta Fábry Szabolcs. A köszöntő után a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület elnöke, Kandikó Rita röviden bemutatta az egyesületet és ismertette az egyesület területi együttműködésekben kialakult kapcsolatait.

Az előadást követően a résztvevő szervezetek mutatták be magukat, kreatív módon, mert kerülni szerettük volna a frontális előadások megszokott ütemét, forgatókönyvét. Minden csapatnak tíz perc állt rendelkezésére, hogy rövid prezentációt készítsen szervezetéről. A feladat az volt, hogy a szervezők által összegyűjtött különféle tárgyakat, például könyveket, társasjátékokat, ruházatot, hangszereket, tollakat, papírt, dísztárgyat, kapát, esernyőt stb. felhasználva prezentációt készítsenek, ezzel is szemléltetve törekvéseiket a szóbeli bemutatkozás mellett. Láthattunk kevés színészetet, rajzos illusztrációt, teljes átlényegülést a bátrabbakat hallottuk énekelni, jócskán akadt a kreativitásból. A szeminárium szakmai moderátora, Bartha Éva volt.

 

 

Ebéd előtt 30 jó gyakorlatot gyűjtöttünk össze, az alábbi hat témában vidéken vidékfejlesztés, önkéntesség, ifjúsági munka, közösségfejlesztés, kulturális tevékenység és társadalmi vállalkozásban. Mindenki olyan témát választott, amelyben a legtöbb tapasztalattal és tudással rendelkezett.
Délután pedig ebből a 30 jó gyakorlatból választhatta ki azt, ami neki a legkedvesebb és arról tanulhattunk.

A vizuális dokumentációt Gyovai Ferenc kollégánk és Lora, litván önkéntesünk készítette. A fordításban Tamás Gábor, Üregi Dávid, Széplaki Réka, Vecsei Dóra, Pattermann Kinga önkéntes munkájáért hálásak vagyunk.

A napot Németh Kira kolléganőnk és Wittek Béla gitárművész kis koncertje zárta, akik hagyományos magyar népdalokat adtak elő. Mindenki megtanulta az „Elindultam szőrkötni” című népdal visszatérő kedves kis elemét, a közönség együtt énekelte a „Szederinda rinda” népdal részletet. Később a, hazánkban nagy sikernek örvendő Tárkány trió koncertjét hallgathattuk meg. A koncert után az érdeklődők közelebb léphettek a színpadhoz, és alaposan szemügyre vehették a hagyományos magyar cimbalmot, majd jóízűen vacsoráztunk.
Kandikó Rita

A nap rendkívül vidáman és hatékonyan zajlott, köszönhetően a sajátos metodikának, melyek Bartha Éva és Kandikó Rita kreatív ötletei által elsősorban élmény alapon nyugodtak, félretéve a frontális előadások megszokott ütemét.